17 Siječanj, 2017

Na jučer održanoj sjednici Odbora za europske integracije, članovi Odbora su jednoglasno podržali Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu. Predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović predstavio je rad Odbora tijekom prethodne godine, naglasivši da se sve aktivnosti, osim jedne sjednice, odnose na rad u prethodnom, XXV.  sazivu Skupštine. Prema njegovim riječima, Izvještaj sadrži pregled zakonodavnih i nadzornih aktivnosti Odbora, pregled međunarodnih aktivnosti i sastanaka koji su održani u Crnoj Gori, kao i rekapitulaciju događaja organiziranih  u cilju unapređenja komunikacije sa građanima.

05 Siječanj, 2017

Sretan Božić vjernicima pravoslavne vjeroispovijedi, sa željom da ga provedu u miru i radosti!

Hrvatska građanska inicijativa

24 Prosinac, 2016

Na jučer  održanoj sjednici, predsjednik Odbora za europske integracije Skupštine Crne Gore, Adrijan Vuksanović i članovi Odbora, pozitivno su se izjasnili o Prijedlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačku jedinicu Ministarstvo europskih poslova. Na sjednici je bilo riječi i o unapređenju rada Odbora u novom sazivu Skupštine.

Stranice

Subscribe to