Srpanj 2016

Dragičević: Je li lutajuća stoka uračunata u broj gostiju na primorju?

22 Srpanj, 2016

Poslanica Ljerka Dragičević je na jučerašnjoj Skupštini iskoristila raspravu o Prijedlogu Zakona o životnoj sredini i ponovno pokrenula pitanje krupne stoke koja više ne luta samo u predjelu od Gornje Lastve do Gradiošnice po Kavču i Vrmcu, već  se lijepo spustila na more, pa sada šeta po obali na Prčanju, a i Muo je korzo za tu stoku ili je možda riječ o najnovijim „turističkim vodičima“. Nitko, ama baš nitko tko je do sada obaviješten o ovim problemima ni prstom nije mrdnuo da riješi išta – naglasila je poslanica Dragičević.

Tu su i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo turizma i održivog razvoja i Inspekcijske uprave obadvije općine: Tivat i Kotor. Poslanice se  upitala da li su i ove krave, volovi i bikovi uračunati u broj turista koji ove godine ljetuju u Crnoj Gori. Možda su one utjecale na porast broja turista u odnosu na 2015. godinu. Ako je tako, poslanica bi zamolila navedena Ministarstva i općin Tivat i Kotor da ne rade ništa u cilju bolje i veće posjećenosti obale s „gostima“ koji nasrću na ljude i štete njihovoj imovini.

Ali, ukoliko se bolest krava iz Gusinja prenese na ovu stoku, tko će u tome slučaju snositi krivicu za bolest ljudi i ovih životinja? – stoji u navodima poslanice Dragičević.

Koalicioni sporazum između DPS-a, SD-a i HGI-ja

22 Srpanj, 2016

Koalicioni sporazum između DPS-a, SD-a i HGI-ja jučer  je potpisan u Tivtu. Sporazum su potpisali predsjednici općinskih odbora, dr. Siniša Kusovac, Zdravko Mitrović i Ilija Janović.

Sporazumom je preciziran  budući rad, a „ima i političko značenje u dijelu podjele odgovornosti“, kako  je  rekao predsjednik OO DPS-a, Siniša Kusovac. Jučerašnjim potpisivanjem će se zasigurno raditi za dobrobit Tivta i građana koji očekuju bolju budućnost svoga  grada.

Nove rasprave o Zakonima u crnogorskoj Skupštini

22 Srpanj, 2016

U današnjoj raspravi o Prijedlogu Zakona o potvrđivanju konvencije međunarodne organizacije rada o noćnom radu broj 171, Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštititi i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom, Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima i Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javim radio-difuznim servisima Crne Gore, sudjelovala je poslanica HGI-ja Ljerka Dragičević.

Tražila je od ministra rada i socijalnog staranja, Borisa Marića da se pooštri inspekcijski nadzor, jer svi su zakoni dobri, ali ako ne zažive u praksi, onda je bolje da ih i nemamo. Ne da se vrši nadzor nad malim poduzetnicima i zanatlijama, ribarima i školjkarima, nego da se vrši nadzor nad velikim tvrtkama, bilo da je u pitanju tvrtka koja vodi Cataru, trgovački lanci, ugostiteljski objekti, a posebno za plaćanje noćnog rada.

Što se tiče Zakona o elektronskim medijima i javnim radio-difuznim centrima, izrazila je nezadovoljstvo zastupljenošću manjina i posebno Hrvata na Javnom servisu Crne Gore. Govorila je o novim emisijama, koje bi bile obrazovno-kulturne, a ne samo folklor odnosno „kruha i igara“. Zaključila je da je od parlamentarnih izbora 2012. godine, neko od Hrvata bez predstavljanja za lokalne izbore u Tivtu, sudjelovao je samo dva ili tri puta. Ipak, za Javni servis, ovo je nedopustivo. A također je nedopustivo i to da ni jednu emisiju Radio Dux-a, Radio Crne Gore nikada nije preuzeo.

Jučer, pored rada u Odborima, poslanica Dragičević je sudjelovala i u radu Kolegija predsjednika Skupštine Crne Gore.

Poslanica Dragičević o lošoj distributivnoj mreži Elektroprivrede

20 Srpanj, 2016

U Skupštini Crne Gore raspravljalo se o izvještajima Agencije za energetiku za 2015. i 2016., kao i Izvještaju Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Veoma interesantne i goruće teme, te je i poslanica HGI-ja Ljerka Dragičević sudjelovala u raspravi. Govorila je o jako lošoj distributivnoj mreži elektroprivrede i o tome da niko zadnjih 30-ak godina ništa u elektrodistributivnu mrežu ne ulaže. Ne ulaže se ni po gradovima ni po selima, pa se događa da mali vjetar ostavi bez struje naselja. A kada dođe struja od siline udara izgore električni aparati. Predstavnik Agencije na ovo je odgovorio da se sada nada da će se u mrežu više ulagati od kada je Distribucija odvojena od Elektroprivrede, a i da je u pripremi novi Zakon koji će regulirati nadoknade za štete koje udarima uzrokuje elektroprijenos, Distribucija ili Elektroprivreda.

Nije bajno stanje ni u zaštiti podataka o ličnost. Svuda neprijavljene kamere i svako za i najmanju stvar traži matični broj. Matični broj građana nikome se ne smije dati! Naša poslanica apelira na građane da to nikako i nikome ne daju, jer je zloupotreba velika.

Poslanica Ljerka Dragičević apelira na probleme nenadzirane krupne stoke

19 Srpanj, 2016

U srijedu, 20.7., u okviru 11. Festivala mediteranskog teatra “ Purgatorije ” bit će izvedena predstava “Dr.Nušić” u produkciji Narodnog pozorišta Sombor.

Po tekstu Branislava Nušića, režiju je radio Kokan Mladenović, a u predstavi igraju Saša Torlaković, Biljana Keskenović, Branislav Trifunović, Milica Janevski, Bojan Veljović, Slađana Nestorović Ristić, Viktorija Arsić, Jovana Đorić, Nikola Rakić, Marko Marković, Boba Stojmirović, Marija Gašić Gajić,  Nikola Pantović, Biljana Nikolić, Dragan Marinković, Jelena Tomić, i Teofil  Stojković Beguš.

Kako redatelj ističe: „Dr. Nušić“ je komad o kupovini i rasprodaji znanja, o uništenom sistemu vrijednosti u kome novac primitivaca diktira društveni ukus i modu. Inflacija znanja, kupovina diploma, inostrani mešetari i lažni humanitarni radnici, prepliću se u ovoj mreži polusvijeta čineći je aktuelnijom no ikada. Nušićev komad, nasuprot komičkom maniru epohe, gotovo da nema pozitivnog junaka. Vrijeme koje je veliki komediograf naslućivao, a u kome mi živimo, je upravo takvo – vrijeme bez pozitivnog junaka“.

Predstava će se igrati na Ljetnjoj pozornici u Tivtu, u  21:30 sati.