Rujan 2016

Marija Vučinović: HGI NEMA zagarantiran mandat

30 Rujan, 2016

U nastavku su obraćanja s press konferencije Hrvatske građanske inicijative, koju je stranka organizirala, povodom špekulacija da HGI ima zagarantiran mandat u budućem sazivu parlamenta.

Obraćanje Marije Vučinović, predsjednice HGI: 

“Povodom najnovijih špekulacija, poručujemo građanima, posebno našim potencijalnim biračima, da Hrvatska građanska inicijativa NEMA zagarantiran mandat. Ono što imamo, kao pripadnici autohtonog naroda u Crnoj Gori, jeste pozitivna diskriminacija u Zakonu o izboru odbornika i poslanika, na osnovu koje moramo osvojiti  0,35 % od izašlih birača.

Podsjećam, da je upravo zahvaljujući djelovanju HGI i naše dosadašnje predstavnice u Parlamentu, pozitivna diskriminacija od obveznih 0,35% od izašlih birača unesena u spomenuti Zakon.

Očekujem da građani shvate važnost predstojećih izbora, kao i značaj predstavnika hrvatske nacionalne zajednice u Parlamentu. Jedino preko svog legitimnog predstavnika Hrvati u Crnoj Gori mogu na najbolji način ostvariti svoja prava i svoje interese. Potporom građana Hrvatskoj građanskoj inicijativi omogućit ćete da se i glas građana Boke čuje u crnogorskoj Skupštini.

Kampanja Hrvatske građanske inicijative je čista i transparentna, kao što HGI oduvijek radi i radit će ubuduće. A to je, između ostalog, potvrdila i NVO MANS da je Hrvatska građanska inicijativa jedina partija, koja je u traženom roku dostavila sve podatke o finaciranju izborne kampanje.

Još jednom apeliram na građane, naše potencijalne birače da ne dozvole da budu izmanipulirani, HGI nema zagarantiran mandat, jer samo ste vi oni koji nam svojom potporom taj mandat možete osigurati”. 

Obraćanje Adrijana Vuksanovića, nositelja liste Hrvatsko SRCE za Crnu Goru- HGI Od srca:

“Kao što je, prije mene, kazala uvažena predsjednica Vučinović, Hrvatska građanska inicijativa nema zagarantiran mandat u budućem sazivu parlamenta. Ta špekulacija služi  kako bi se naše biračko tijelo relaksiralo i da ne bi izašlo na izbore da zaokruže broj 7. Također, Hrvatska građanska inicijativa nije ničiji privjezak, jer u suprotnom ne bismo izišli samostalno na izbore.

HGI nastupa samostalno na predstojećim izborima, a ne u koalicijama, jer smatramo da je to najpošteniji vid političke utakmice.

Vjerujem da će naši birači prepoznati značaj predstojećih izbora i podrškom omogućiti da HGI ima svog predstavnika u najvećem zakonodavnom tijelu. A ja garantiram da ću na najbolji mogući način štititi interese Crne Gore.

Siguran sam da je naš slogan Hrvatsko SRCE za Crnu Goru naišao na nepodijeljene simpatije svih dobronamjernih građana, a onim malobrojnim, zluradim, koji ne razumiju da srce ima svoje razloge, poručujem , da čovjek samo SRCEM dobro vidi.

Prethodnog tjedna, bili smo s našim simpatizerima u Podgorici, Nikšiću, Baru i Herceg Novom. Ono što me posebno raduje, kao nositelja liste jeste činjenica da je Program HGI naišao na njihovu potporu, jer je usmjeren na rješavanje realnih problema građana.

Kao što ste i upoznati, Program HGI, kao prioritete je postavio sigurnost i bezbijednost građana, izmjenu zakona o lukama,restituciju ili povraćaj nezakonito oduzete imovine, razvoj poduzetništva, smanjenje PDV za ugostiteljske usluge i doprinose na zarade, veće zapošljavanje mladih, veća razmjena roba s Republikom Hrvatskom, razvoj poljoprivrede, prerađivačke i IT industrije, jer država ne može biti oslonjena samo na turističku privredu.

Zbog svega ovoga pozivam naše birače, kao i sve one kojima je Program HGI prihvatljiv, da 16. listopada izađu na izbore i daju potporu OD SRCA broju SEDAM”.

Vuksanović: Sigurnost i zaštita građana mora da budu na prvom mjestu

29 Rujan, 2016

Da bi se u Crnoj Gori mogli realizovati razvojni projekti, institucije, na prvom mjestu, mora da obezbijede sigurnost svim građanima, izjavio je Adrijan Vuksanović, nosilac liste Hrvatska građanska inicijativa - HGI Od srca. 

"I pored napora državnih institucija na jačanju bezbjednosti i sigurnosti građana, postojeći sistem nije dovoljno efikasan. Stoga će Hrvatska građanska inicijativa inicirati reorganizaciju, modernizaciju i kadrovsko jačanje svih sigurnosnih struktura", istakao je Vuksanović.

On je kazao da odgovorne pozicije u sistemu sigurnosti moraju obavljati profesionalci odani, isključivo, građanima i državi Crnoj Gori.

"Kadriranje u sektoru sigurnosti mora biti motivisano isključivo znanjem, sposobnostima i odgovornošću bez bilo kakvih političkih uticaja". 

Takav način kadriranja, prema riječima Vuksanovića, omogućiće efiksanost i profesionalnost nadležnih institucija, koje će raditi u interesu građana, a ne bilo kog pojedinca ili subjekta.

Intervju Adrijana Vuksanovića za Dnevne novine

28 Rujan, 2016

U cijelosti vam prenosimo intervju Adrijana Vuksanovića, nositelja liste HGI-ja na parlamentarnim izborima za Dnevne novine.

Hrvatska građanska inicijativa (HGI) će, ukoliko nakon 16.oktobra bude dio vlasti,djelovati u pravcu smanjenja PDV-a na ugostiteljske usluge i visokih doprinosa na zarade, poručio je Adrijan Vuksanović, nosilac liste ove stranke na predstojećim izborima. Okosnica ekonomskog programa HGI je jačanje odnosa sa Republikom Hrvatskom kroz izvoz i saradnju u turizmu, a ta partija će , prema riječimaVuksanovića, insistirati i na većem zapošljavanju mladih, razvoju preduzetništva, poljoprivrede, prerađivačke i IT industrije.

DN: Na čemu se zasniva ekonomski program HGI za predstojeće izbore?

Hrvatska građanska inicijativa je most saradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske. Stoga je, između ostalog, naš ekonomski program usmjeren na jačanju ekonomskih veza, odnosno većoj razmjeni roba između dvije zemlje. Saradnja u budućnosti mora podrazumijevati i odrešenu vrstu reciprociteta , tamo gdje je moguće. HGI će insistirati na povećanju  izvoza crnogorskih, prije svega poljoprivrednih, proizvada u Hrvatsku.

Crna Gora od hrvatske može imati benefite kroz afirmaciju svog turističkog proizvoda, i HGI će nastojati da ta saradnja u oblasti turizma bude podignuta na što veći nivo. Prvenstveno mislim na saradnju između Tivta,Kotora, Cetinja i Dubrovnika kroz promociju nautičkog, kulturnog, planinskog i vjerskog turizma.

DN: U Crnoj Gori je trenutno oko 40.000 nezaposlenih građana. Šta ćete, ukoliko dođete na vlast, uraditi kako biste smanjili nezaposlenost i u kojim sektorima vidite mogućnost za otvaranje novih radnih mjesta?

Hrvatska građanska inicijativa se u svom programu  zalaže za podsticanje razvoja preduzetništva kao nositelja ekonomskog rasta, kako u Boki kotorskoj, tako i cijeloj Crnoj Gori. U tom pravcu, HGI će inicirati otvaranje mjesta savjetnika u svim lokalnim resornim sekretarijatima. Savjetnici će pružati stručnu pomoć licima koja su u pripremnoj fazi pokretanja poslovanja, preduzetnicima početnicima, kao i vlasnicima već afirmisanih mikro i malih poduzeća.
Hrvatska građanska inicijativa može dati značajan doprinos razvoju preduzetništva u svim gradovima Crne Gore, kroz edukaciju od strane stručnih i profesionalnih lica iz Republike Hrvatske, koja je punopravna članica EU.
Insistiraćemo na pojačanju mjera politike zapošljavanja u odnosu na mlade, kao i ravnopravno učešće žena, predstavnika hrvatske nacionalne manjine i osoba s invaliditetom na tržištu rada.
Pametna i kvalitetna politika zapošljavanja mora biti usmjerena ka unapređenju radnih, socijalnih i životnih uslova naših građana.

DN: Javni dug Crne Gore na kraju juna iznosio je 2,305 milijardi eura i premašuje Mastriške kriterijume. Na koji način biste upravljali ovim dugom i sveli ga na nivo koji budžetski prihodi mogu da pokriju?

Tačno je da je učešće javnog duga u BDP visoko, ali mnoge razvijene zemlje EU imaju veće učešće javnog duga u BDP. HGI ce insistirati da se javni dug ne povećava za tekuću potrošnju, već da zaduživanje bude usmjereno ka kapitalnim investicijama, koje će doprinijeti novom zapošljavanju i povećanju stopa rasta. Takođe, osim turizma, koja je dominantne privredna grana u Crnoj Gori, moramo razvijati i poljoprivredu, prerađivačku i IT industriju.

DN: Istovremeno, crnogorske finansije opterećuje i veliki iznos nenaplaćenog poreskog duga. Šta smatrate da treba uradili po pitanju efikasne naplate ovih dugovanja? Kakve ste konkretno mjere predvidjeli kada je riječ o poreskoj politici?

Iniciraćemo na dopuni zakona, kojim će se regulisati na koji način i u kom vremenu  veliki dužnici  će biti u obavezi da plate porez. Zahtjevat ćemo jasnu i transparentu politiku o zaradama i doprinosima za sve zaposlene

Poreska politika, takođe, treba da bude stimulativna posebno za strateške grane turizam i poljoprivredu.  HGI je stava da je neophodno smanjiti PDV za ugostiteljske usluge, smanjiti doprinose na zarade, koji su jako visoki,  i onda povećati restriktivnost naplate poreza i doprinosa, čija se naplata u postojećim uslovima u najvećem procentu izbjegava.

DN: Kakve ćete korake preduzeti u pravcu privlačenja stranih investitora? –

Hrvatska građanska inicijativa će na kvalitetan način, kao  i do sada, iskoristiti  dobre odnose sa Hrvatskom, i doprinijeti da investitori,  poput kompanije INA šire i razvijaju svoju djelatnost na teritoriji cijele Crne Gore, a ne samo Boke.

Velić: Put do groblja u naselju Muo proglasiti putem od javnog interesa

28 Rujan, 2016

Hrvatska građanska inicijativa zatražiće da se put do groblja u naselju Muo proglasi putem od javnog interesa, kako bi mještani na dostojanstven način mogli pristupiti grobnim mjestima, izjavila je Ljiljana Velić, predsjednica OO HGI Kotor.

“Starosjedioci Mula petnaest godina unazad pokušavaju rješiti problem nasipanja i  asfaltiranja puta do groblja, do kojeg su nekada koristili karoce i konje, a danas taj put prelaze pješke. Takođe, svim starosjediocima je dodatno otežana i sanacija i obnova grobnih mjesta, ploča i spomenika”, kazala je Velić.

Iako je u opštinskom budžetu, objašnjava Velić, izdvojeno  80 hiljada  eura za rješavanje tog problema i izabran izvođač radova, sa izgradnjom novog puta se stalo zbog nerazjašnjenih imovinskih odnosa i očitog nerazumjevanja od kolike važnosti je taj put za mještane Mula.

“Kako je očigledno da se ne može dobiti saglasnost svih vlasnika parcela Hrvatska građanska inicijativa će u dogovoru sa mještanima Mula zahtjevati da se put do groblja proglasi putem od javnog interesa”.

Velić očekuje da će nadležni na odgovoran način pristupiti zahtjevu Hrvatske građanske inicijative i omogućiti adekvatan pristup groblju ”jer autohtonim stanovnicima Mua mjesno groblje znači i izražavanje pripadnosti i identiteta”.

HGI: Nadležni da otkriju počinitelje i osvijetliti prostor oko crkve

28 Rujan, 2016

Povodom obijanja crkve sv. Agate u Boki kotorskoj, Hrvatska građanska inicijativa oštro osuđuje vandalski čin skrnavljenja crkve na groblju u Mrčevcu.

Crkva sv. Agate je jedna od rijetkih u Boki kotorskoj koja nema  osvijetljenje.

Hrvatska građanska inicijativa, kao i mještani Mrčevca, su u više navrata apelirali  kod nadležnih općinskih organa da se osvijetli crkva sv.Agate i prostor oko crkve.

Od nadležnih organa očekujemo da u što kraćem roku otkriju i procesuiraju počinitelje ovog vandalskog čina. Također, od nadležnih općinskih službi zahtjevamo da konačno pristupe rješavanju problema osvjetljenja prostora oko crkve, kako bi se stalo na put ovakvim nemilim događajima.

Vuksanović: Sporazum će doprinjeti efikasnijem povraćaju imovine

27 Rujan, 2016

I pored postojećeg Zakona o restituciji veliki broj građana u Boki kotorskoj, kao i čitavoj  Crnoj Gori ne može da ostvari svoja prava i povrati nezakonito oduzetu imovinu, izjavio je Adrijan Vuksanović, nosilac liste Hrvatska građanska inicijativa- HGI Od srca.
„Postojeći zakon o restituciji nije dovoljno efikasan i iz tog razloga Hrvatska građanska inicijativa je inicirala potpisivanje Međudržavnog sporazuma između Crne Gore i Republike Hrvatske koji sadrži dio koji se odnosi na  povraćaj imovine ili pravičnu nadoknadu“
Vuksanović je kazao da će taj sporazum omogućiti neselektivan i efikasan povraćaj nezakonto oduzete imovine, kako građanima Boke tako i građanima u cijeloj Crnoj Gori, koji decenijama unazad ne mogu povratiti svoju imovinu.

Ljerka Dragičević sa liste Hrvatska građanska inicijativa -HGI Od srca! Broj 7 večeras je gošća debate na prvom programu RTVCG

26 Rujan, 2016

Poslanica HGI Ljerka Dragičević sa liste Hrvatska građanska inicijativa -HGI Od srca! Broj 7 večeras je gošća debate na prvom programu RTVCG u 21.00 sat

HGI iz Tivta poručila: Interese Hrvata najbolje će zastupati njihov predstavnik

23 Rujan, 2016

Hrvati samo preko svog predstavnika u parlamentu mogu na najbolji način ostvariti svoje interese, poručeno je sa konvencije Hrvatske građanske inicijative HGI u Tivtu.
Nosilac liste te stranke na parlamentarnim izborima, Adrijan Vuksanović, kazao je da je HGI tri godine prije referenduma u svoj program smo unijela zalaganje za nezavisnost Crne Gore i evroatlanske integracije.
Kako je naveo, njihova ideja je prije deset godina doživjela trijumf i danas Crna Gora živi svoju nezavisnost.
"Naša hrabrost pokazana je i 90-ih godina. Kada je crnogorsko nacionalno biće bilo ugroženo, mi smo ga branili, kada je ideja crnogorske nezavisnosti bila u manjini, mi smo bili dio te manjine i trpjeli s njom. Prije deset godina ta manjina je postala većina. Bili smo i jesmo avangarda“, poručio je Vuksanović.
Prema njegovim riječima, u HGI su hrabri i danas, kada samostalno nastupaju na predstojećim izborima.
"Iako najmanja stranka, idemo na ovu političku utakmicu bez koaliranja i kalkuliranja. Siguran sam da nam hrabrosti neće manjkati za sve buduće izazove koji nam predstoje“, kazao je Vuksanović.
On je ocijenio da svaka nacionalna manjina u Crnoj Gori treba da ima svoje predstavnike u Skupštini, pa i Hrvati.
"Vi ste svjesni da Hrvati samo preko svog predstavnika u parlamentu mogu na najbolji način ostvariti svoje interese. Ne može nas bilo ko bolje razumjeti od nas samih“, naglasio je Vuksanović.
Predsjednica HGI Marija Vučinović kazala je da je HGI, zahvaljujući svojim predstavnicima u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti, uspjela značajno da unaprijedi i afirmiše hrvatsku nacionalnu zajednicu u Crnoj Gori.
Ona je naglasila da niko ne može dovoditi u sumnju lojalnost Hrvata Crnoj Gori, jer ona je neupitna.
"Kao pripadnici hrvatskog naroda trebamo biti ponosni na to što jesmo, kao što smo i ponosni na to gdje jesmo. Ali, da bismo i dalje čuvali svoj identitet i stoljećima dugu tradiciju i kulturu, moramo biti svjesni da samo u zajedništvu i slozi možemo trajati i zajedno sa našim sugrađanima neovisno o njihovoj nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti jačati građansku i prosperitetnu crnu goru“, navela je Vučinović.
Ona je pozvala sve Hrvate da shvate značaj predstojećih izbora.
"Jer samo preko našeg legitimnog predstavnika u najvišem zakonodavnom domu, imamo garanciju da će naša prava biti ostvarena, a naš identitet sačuvan“, kazala je Vučinović.

Vuksanović: Unaprijediti obrazovni sistem

22 Rujan, 2016

"Hrvatska građanska inicijativa smatra da politiku obrazovanja treba unaprijediti i što bolje uskladiti s tržištem rada. Obrazovni sistem treba dati više poticaja studentima, koji žele studirati u inostranstvu, a za uzvrat svoje znanje primjenjivali u Crnoj Gori", izjavio je Adrijan Vuksanović nositelj  liste Hrvatske građanske inicijative na predstojećim parlamentarnim izborima.

Vuksanović je kazao da je zahvaljujući djelovanju HGI, koji je most suradnje između Crne Gore i Republike Hrvatske, studentima i postdiplomcima omogućeno da svi zainteresirani studenti, stječu i usavršavaju znanja na prestižnim sveučilištima u Hrvatskoj.

On je istakao i to da u okviru crnogorskog obrazovnog sistema funkcionira Dopunska nastava na hrvatskom jeziku, koju pohađaju djeca hrvatske nacionalne zajednice, kao i zainteresirana djeca drugih nacionalnosti u Boki kotorskoj.

„Da HGI veoma vodi računa o obrazovanju mladih, ide u prilog činjenica da naša stranka iz vlastitih sredstava, posljednjih pet godina stipendira 11 studenata. Također, omogućili smo godinama unazad svoj zainteresiranoj djeci iz Tivta i Kotora besplatne kurseve engleskog jezika, bez obzira na njihovu nacionalnost, jer mi se ne bavimo tečajeve takvom vrstom prebrojavanja“, naglasio je Vuksanović.

Prema njegovim riječima Hrvatska građanska inicijativa će svojim budućim djelovanjem raditi dodatno na afirmaciji nastave na hrvatskom jeziku, kako bi bila održiva, a samim tim i postala dio redovite nastave crnogorskog obrazovnog sistema.

Susret Vučinović i Dragičević s predstavnicima Misije OEBS

20 Rujan, 2016

Predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović i poslanica Ljerka Dragičević  sastale su se sa šefom promatračke misije OEBS-a za promatranje izbora,  Romanom Jakičem i političkom analitičarkom  Misije Zaronom Ismailovom. 

Tom prigodom predsjednica Hrvatske građanske inicijative je izjavila da očekuje da će  predstojeći parlamentarni izbori zadovoljiti sve demokratske standarde kako se izborni rezultat ne bi dovodio u pitanje, na  čemu se i zasnivao rad Vlade izbornog povjerenja.

“Očekujem da će predstojeći izbori pokazati stvarnu volju građana, te da će svi sudionici u izbornom procesu priznati izborni rezultat i čestitati jedni drugima”, kazala je Vučinović.

Poslanica HGI Ljerka Dragičević je upoznala sugovornike s dijelom Zakona o izboru odbornika i poslanika, koji se odnosi na pozitivnu diskriminaciju po kojoj je predstavnicima hrvatske nacionalne zajednice utvrđen izborni cenzus. 

"Važnost ovakvog cenzusa, koji su Hrvati dobili kao autohtoni narod , zahvaljujući zalaganjem HGI-ja, prepoznala je Venecijanska komisija kao i ostali parlamentarni politički subjekti u Crnoj Gori. Smatramo da je od velike važnosti da Hrvati u Crnoj Gori imaju svog predstavnika u najvišem zakonodavnom domu, koji će na najbolji način odgovoriti interesima i potrebama naše zajednice”, kazala je Dragičević.

Tijekom razgovora, Vučinović i Dragičević su naglasile da Hrvatska građanska inicijativa izlazi samostalno na izbore, te da su  liste kandidata za parlamentarne i lokalne izbore u Kotoru predate državnoj i općinskoj izbornoj komisiji.

One su istakle da listu HGI čine ugledni i ostvareni građani, a da je zastupljenost žena 36 posto, dok je na listi za lokalne izbore u Kotoru 45 posto žena.

Sugovornici su se suglasili da predstojeći izbori treba da budu organizirani u fer i demokratskoj atmosferi radi ukupne stabilnosti u zemlji, pri čemu je uloga promatračke Misije OEBS veoma važna.

Stranice