Siječanj 2017

Vuksanović: Bojkot Parlamenta ne može ugroziti napredak ka EU

30 Siječanj, 2017

Odsustvo opozicionih poslanika iz Parlamenta šalje negativnu sliku Briselu, ali se ne može suštinski negativno odraziti na napredak Crne Gore ka Europskoj uniji (EU), smatra predsjednik skupštinskog Odbora za europske integracije, Adrijan Vuksanović.

„Odsustvo opozicije iz Skupštine šalje nezasluženo negativnu sliku našim partnerima iz Brisela, naročito imajući u vidu nivo napretka koji je Crna Gora ostvarila u reformama proteklih godina“, kazao je Vuksanović agenciji MINA. On smatra da se to, ipak, ne može suštinski negativno odraziti na napredak Crne Gore ka EU.

„Naročito znajući da postoji snažna parlamentarna posvećenost europskoj ideji, a da je bojkot usmjeren ka unutardržavnim pitanjima“, precizirao je Vuksanović.

Na pitanje da li odsustvo opozicionih poslanika utiče na rad Odbora, on je kazao da bi svakako bilo bolje kada bi opozicija aktivno sudjelovala  u radu tog skupštinskog tijela:„Jer bismo, vjerujem, pokrenuli mnoge korisne teme i razmjenjivali stavove i mišljenja u cilju što efikasnijeg nadzora nad radom pregovaračke strukture“, dodao je Vuksanovič.

On je naglasio da Odbor, iako nije u punom sastavu, ostaje posvećen rješavanju izazova s kojima se Crna Gora suočava na putu ka EU, i nastavlja da daje svoj doprinos procesu pregovora.

„Poučeni smo iskustvom iz prošlog saziva, koji je u jednom periodu također  bio obilježen bojkotom dijela opozicije, pa sam siguran da ćemo moći adekvatno da odgovorimo na sve parlamentarne obavze koje su pred nama“, kazao je Vuksanović.

Prema njegovim riječima, crnogorske institucije svakodnevno rade na provođenju obveza iz procesa približavanja EU iako, kako je naveo, to možda nije uvijek dovoljno vidljivo za širu javnost, „a samo zatvaranje pojedinih poglavlja bit će svojevrsna zaslužena nagrada za uloženi trud“.

„Svakako, suglasan sam da 2017. treba da bude godina u kojoj ćemo zatvoriti nekoliko poglavlja u kojima smo dostigli dobar nivo spremnosti, a koje je Europska komisija već prepoznala u najnovijem Izvještaju o Crnoj Gori, kao što su oblasti vanjskih odnosa, prava intelektualne svojine, informatičkog društva i medija i energetike“, rekao je Vuksanović.

On smatra da je ključni izazov sa kojim se Crna Gora kontinuirano susreće u procesu reformi nedostatak administrativnih i financijskih kapaciteta, što je, kako je kazao, naročito vidljivo u tehnički zahtjevnim poglavljima 12. – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarna politika i 27. – Životna sredina.

„Procijenjeno je da će nam biti neophodno čak milijardu eura da dostignemo ekološke standarde u oblastima prečišćavanja otpadnih voda, upravljanja otpadom i unapređenja kvalitete  zraka“, podsjetio je Vuksanović.

Kako je naveo, pitanje administracije je možda i veći izazov, jer treba uspostaviti nove institucije i kreirati nove kadrove spremne za provođenje europskih standarda, a u isto vrijeme voditi računa o racionalizaciji javnog sektora.

Zato je, smatra Vuksanović, važno na pravilan način iskoristiti ekspertizu EU kroz koritćenje IPA fondova.

 

„Pored toga, nije iznenađenje ako spomenem poglavlja 23.  i 24., koja će biti otvorena do kraja pregovaračkog procesa, a koja obuhvaćaju oblasti koje su delikatne i za mnogo veće i uređenije zemlje nego što je Crna Gora“, kazao je Vuksanović. On je ocijenio da je od 2012. godine, kada su otvorena ta poglavlja, Crna Gora ostvarila značajne pomake, od donošenja reformskih zakona do kreiranja novih institucija.

„Tako da sam siguran da ćemo i dalje nastaviti da dostavljamo konkretne rezultate Briselu“, dodao je Vuksanović. Prema njegovim riječima, nakon faze u kojoj su doneseni brojni europski zakoni, sada je primjena zakonodavstva visoko na listi prioriteta.

„Smatram da ona može biti bolja i da u tu svrhu treba da jačamo kapacitete administracije, koja treba ne samo da ide u korak s novim propisima, već i da se priprema za obveze koje je očekuju po ulasku Crne Gore u EU“, kazao je Vuksanović. On je naglasio da primjena ne zavisi samo od donošenja pravilnika i drugih akata, već i od toga kako ih društvo prihvata i poštuje.

On je kao primjer naveo inkluziju ranjivih grupa, zabranu diskriminacije, očuvanje životnog okoliša  i poštovanje saobraćajnih pravila,dodajući da su sve to oblasti u kojima je donijet veliki broj propisa u skladu s europskim standardima.

„Ali, mi kao društvo treba da mijenjamo svoju svijest, i da prihvatimo da ti standardi postoje kako bismo poboljšali kvalitetu  našeg svakodnevnog života“, zaključio je Vuksanović.

Vuksanović predvodio izaslanstvo na COSAC-u na Malti

24 Siječanj, 2017

Jučerašnji sastanak predsjedavajućih odborima za europske poslove parlamenata EU (COSAC) obilježilo je predstavljanje ključnih pitanja kojima će se Malta baviti u okviru predsjedavanja Savjetu EU u narednih šest mjeseci. Također, predstavljen je Program Evropske komisije za 2017. godinu.

Na početku sastanka sudionike je pozdravio predsjednik Parlamenta Malte Anđelo Faruđa (Angelo Farrugia), istaknuvši da sastanak COSAC-a predstavlja korisnu platformu za riješavanje pitanja od zajedničkog interesa parlamenata država članica EU. U dostizanju konsenzusa kroz međuparlamentarni dijalog, u cilju izgradnje institucionalnog i zakonodavnog okvira, posebnu važnost imaju nacionalni parlamenti, a naročito u  vremenu migracijske krize, geopolitičkih prijetnji, te sigurnosnih i socijalnih izazova, poručio je predsjednik malteškog Parlamenta.

Prvi dio sastanka bio je posvećen prioritetima šestomjesečnog predsjedavanja Malte Savjetu EU. U fokusu predsjedavanja su pitanja koja se tiču otvaranja novih radnih mjesta kroz inovacije, rješavanje sigurnosnih izazova, jačanje socijalne dimenzije EU i osiguranje ambiciozne Energetske unije. S tim u vezi, ministar europskih poslova Malte Luis Grek (Louis Grech) i malteški ministar turizma Edvard Luis (Edward Zammit Lewis) uvjereni su da Malta može podstići mjerljive rezultate, kroz unapređenje dijaloga između nacionalnih parlamenta i jedinstveno djelovanje država članica EU.

U okviru rasprave o prioritetima predsjedavanja, predsjednik Odbora za europske integracije Adrijan Vuksanović, iskoristio je  priliku da zahvali malteškim kolegama na potpori koju Malta pruža Crnoj Gori u njenim naporima na putu ka članstvu u EU. Vuksanović je istakao dosadašnji napredak Crne Gore u pregovaračkom procesu, koji se ogleda u otvaranju dvadeset šest i privremenom zatvaranju dva poglavlja i iskazao očekivanje da će u 2017. godini uslijediti zatvaranje nekih od poglavlja.  Vuksanović je pozdravio prioritete malteškog predsjedavanja i izrazio nadu da će parlamentarna suradnja biti kontruktivna, posebno u dijelu politike proširenja.

O značaju međuparlamentarnog dijaloga govorio je i Lućiano Busutil (Luciano Busuttil), predsjedavajući Odboru za europske poslove malteškog Parlamenta. Busutil je zahvalio predsjedniku Vuksanoviću na isticanju značaja politike proširenja koja, iako nije striktno istaknuta u okviru predsjedavanja, treba da ostane na vrhu europske agende, kao potvrda održivosti europskih vrijednosti.

Program Europske komisije za 2017. godinu predstavio je  Frans Timermans (Frans Timmermans), prvi potpredsjednik Evropske komisije. U svom obraćanju sudionicima , Timermans je naglasio da je Bregzit jedan od najvećih aktuelnih izazova, posebno zbog utjecaja na, već ranjivu ekonomiju, koja predstavlja ozbiljan problem, kako za države članice tako i Uniju u cjelini. Vodeće smjernice djelovanja Europske komisije tijekom 2017. godine, zasnovane su na principima moderne ekonomije i to: unapređenju zapošljavanja, adekvatnom obrazovanju, poštovanju različitosti, solidarnosti i usredsređenosti na jačanje jedinstvenog tržišta.

Plenarna sjednica COSAC-a bit će održana krajem svibnja tekuće godine.

U ime Odbora za europske integracije Skupštine Crne Gore sastanku je, pored predsjednika Vuksanovića nazočila i poslanica Marija Maja Ćatović.

Održana Druga sjednica Odbora za europske integracije

17 Siječanj, 2017

Na jučer održanoj sjednici Odbora za europske integracije, članovi Odbora su jednoglasno podržali Izvještaj o radu Odbora za 2016. godinu. Predsjednik Odbora Adrijan Vuksanović predstavio je rad Odbora tijekom prethodne godine, naglasivši da se sve aktivnosti, osim jedne sjednice, odnose na rad u prethodnom, XXV.  sazivu Skupštine. Prema njegovim riječima, Izvještaj sadrži pregled zakonodavnih i nadzornih aktivnosti Odbora, pregled međunarodnih aktivnosti i sastanaka koji su održani u Crnoj Gori, kao i rekapitulaciju događaja organiziranih  u cilju unapređenja komunikacije sa građanima.

Tijekom  prethodne godine, održano je ukupno 19 konzultativnih saslušanja, razmotrena su i usvojena četiri nacrta pregovaračkih pozicija, kao i četiri izvještaja o pregovaračkim poglavljima. Pored toga, održane su dvije javne tribine na temu pregovaračkih poglavlja, kao i dvije tribine s učenicima gimnazija u Kotoru i Pljevljima.

U okviru druge točke Dnevnog reda, poslanici su razgovarali o budućim aktivnostima Odbora, u cilju finalizacije plana rada za 2017. godinu. Pored Prijedloga za provođenje novih aktivnosti, poslanici su iznijeli i konkretne sugestije usmjerene na unapređenje rada i vidljivosti Odbora u sljedećoj godini.

Božićna čestitka Hrvatske građanske inicijative

05 Siječanj, 2017

Sretan Božić vjernicima pravoslavne vjeroispovijedi, sa željom da ga provedu u miru i radosti!

Hrvatska građanska inicijativa