Ostali organi stranke

SREDIŠNJI ODBOR:                            
 1. Marija Vučinović
 2. Ljerka Dragičević
 3. Blanka Radošević Marović
 4. Ilija Janović
 5. Zvonimir Deković
 6. Miroslav Franović
 7. Gajo Kovačević    
 8. Ružica Lazarević
 9. Adrijan Vuksanović
 10. Srećko Tripović
 11. Josip Gržetić
 12. Filo Biskupović
 13. Josip Marinović
 14. Ljiljana Velić
 15. Mihailo Bilafer
 16. Matej Grgurević
 17. Dalibor Petrović
 18. Vladimir Medović
PREDSJEDNIŠTVO: 1. Marija Vučinović 2. Ljerka Dragičević 3. Ljiljana Velić    4. Ilija Janović    5. Zvonimir Deković    6. Adrijan Vuksanović    7. Josip Gržetić    NADZORNI ODBOR:  
 1. Zrinka Velić
 2. Anto Perčin
 3. Ivan Dragičević
STEGOVNI SUD:                                        
 1. Selma Krstović
 2. Vanja Janović
 3. Marin Čaveliš           
STATUTARNA KOMISIJA:  
 1. Aida Petrković
 2. Irena Grandis
 3. Bruna Nikčević