Poslanik Skupštine Crne Gore

DRAGIČEVIĆ LJERKA

Dragičević Ljerka rođena 23.09.1946 u Budvi od oca Budimira Dragičevića i majke Veronike Dragičević, rođene Starman.

Nacionalnost: Hrvatska

Matični broj: 2309946237017

Broj l.k.: 4431 izdata u Budvi 1997. godine

Glasačko mjesto br 7 u Budvi, hotel „Mogren“.

Adresa prebivališta: Golubovina S-45/II 85310 Budva

Kontakt telefoni:

Tel/fax:   033 457 037

Mobiteli: 069 016 151, 069 016 151, 067 414 731, 067 414 731     

E-mail: ljerka@t-com.me

Rođena sam u Budvi u staroj budvanskoj familiji. Osnovnu školu pohađala sam u Budvi, a gimnaziju “Slobodan Škerović” u Titogradu, te studij ekonomije.

Radni vijek mahom sam provela u turizmu , cca 31 godinu, a 4 godine u Skupštini opštine Budva, gdje mi je i bilo prvo zaposlenje.

Radila sam u “Montenegroexpress-u” Budva, na raznim mjestima: od šefa poslovnice i šefa plana i analize, do mjesta finasijskog direktora, direktora operative, te direktora investicija.

U “Cetinje turistu” Cetinje, obnašala sam mjesto direktora prodaje, dok sam u “Alliancetours-u” Podgorica, turističkoj agenciji Saveza sindikata CG, obnašala funkciju zamjanika direktora.

Govorim francuski, njemački i italijanski jezik.