Predsjednica

MARIJA VUČINOVIĆ

Marija Vučinović

Rođena 30.01.1958. god. u Rijeci – Republika Hrvatska.
Završila Tehnički fakultet u Rijeci- odsjek brodogradnja i stekla zvanje diplomiranog inženjera brodogradnje.
Šesnaest godina radila u Jadranskom brodogradilištu u Bijeloj u konstrukcijskom uredu na poslovima glavnog konstruktora ureda.
2002. god. tj. od osnutka uključuje se u politički rad Hrvatske Građanske Inicijative (HGI-a), te biva izabrana za dopredsjednicu stranke.
Iste godine nakon lokalnih izbora izabrana je za dopredsjednicu  Općine Tivat i tu dužnost obnašala do 2004. god, a od 2005. do kraja 2012. god. radila je kao tehnički direktor u JP Vodovod Tivat. 
Od 2005. god. u dva izborna mandata, obnaša dužnost predsjednice stranke.
Nakon osamostaljenja Crne Gore bila je član Hrvatsko- Crnogorskog međudržavnog savjeta.
Odbornik u lokalnom Parlamentu bila je od 2002. do 2012. god., kada je obnašala i dužnost predsjednice Kluba odbornika.
Po automatizmu funkcije koju obnaša u političkoj stranci član je Hrvatskog nacionalnog Vijeća, u prvom i drugom sazivu.
Od kraja 2012. god. formiranjem nove Vlade, izabrana je za Ministricu bez portfelja.
Od 1981. god. udata  za Graciju Vučinović i majka je kćeri Dunje i sina Davora.