Predsjednik

Adrijan Vuksanović

 

Adrijan Vuksanović

Adrijan Vuksanović je rođen u Kotoru 1980. godine. Diplomirani je inženjer elektrotehnike. Radio je kao novinar, zatim u Elektroprivredi Crne Gore, a nakon toga kao profesor u Podgorici. Sada je zastupnik Hrvatske građanske inicijative u Skupštini Crne Gore, a član je i saziva Skupštine Općine Tivat kao član HGI-ja. Funkciju predsjednika Odbora za europske integracije je obnašao dvije godine. Sada je zamjenik istoga Odbora. Također je član Hrvatskog nacionalnog vijeća Crne Gore i jedan od osnivača Crnogorske paneuropske unije.