Spisak članova

SREDIŠNJI ODBOR:                         
  
1.    Marija Vučinović                   
2.    Ljerka Dragičević                              
3.    Blanka Radošević Marović               
4.    Ilija Janović                       
5.    Zvonimir Deković                   
6.    Miroslav Franović                    
7.    Gajo Kovačević                            
8.    Ivica Božinović                    
9.    Adrijan Vuksanović                
10.    Srećko Tripović
11.    Josip Gržetić                                                                        
12.    Filo Biskupović                                  
13.    Josip Marinović
14.    Ljiljana Velić
15.    Mihailo Bilafer
16.    Krsto Brkanović
17.    Vladimir Medović

PREDSJEDNIŠTVO:

1. Marija Vučinović
2. Ljerka Dragičević
3. Ljiljana Velić   
4. Ilija Janović   
5. Zvonimir Deković   
6. Adrijan Vuksanović   
7. Josip Gržetić   


NADZORNI ODBOR:

1. Vedran Božinović, predsj
2. Zrinka Velić
3. Anto Perčin


STEGOVNI SUD:                                      

1.    Selma Krstović, predsj.           
2.    Marija Hirš                   
3.    Krešimir Jelaković               

STATUTARNA KOMISIJA:

1. Aida Petković, predsj.
2. Lada Moškov
3. Meri Petrović