Vijesti 31.03.2011

pet, 01/04/2011 - 11:40

STRANKA HRVATA U CRNOJ GORI OBJAVILA FINANSIJSKI IZVJEŠTAJ

Podgorica - Hrvatska građanska ini­cijativa (HGI) prošle godine je ostvarila profit od 1.204 eura, što je skoro šest puta manje nego u izbornoj 2009. godini, kada su bili 6.228 eura u plusu. U prošlogo­dišnjem izvještaju HGI, ob­javljenom na sajtu Državne izborne komisije, navodi se da je najmanja članica vladajuće koalicije iz budžeta, dota­cija i donacija do­bila 52.000 eu­ra. To je skoro 17.000 manje nego u 2009. godini. Ako je suditi po iz­vještaju u jedinoj hr­vatskoj stranci u Crnoj Gori prošle go­dine pritegli su kaiš kada su u pitanju zarade zaposlenih, za koje je izdvojeno 5.148 eura, što je 1.500 manje nego pret­prošle godine. Sudeći po izvještaju, stranka koju vodi Marija Vučinović nema nekretnina, pa se kao stalna imovina navodi 3.775 eura. Na osnovu finansijskog iz­vještaja za prošlu godi­nu ne može se utvrditi koliko je HGI dobio iz državnog i opštinskih budžeta, a koliko je prihodovao od donacija ili članarina. U izvještaju se ne navodi ni da li i gdje HGI ima nekretnine. Partije dostavljaju svoje finansijske izvještaje DIK-u na obrascima na­mijenjenim nevladinim organizacijama jer za političke organizacije takvi formulari nijesu propisani zakonom. Iako većina stranaka to koristi da u iz­vještajima ne pruži detaljne informacije o prihodima i troškovima, jedina stran­ka koja je do sada objavila najprecizniji izvještaj o poslovanju. Osim njihovog, objavljeni su i izvještaji DPS-a, SDP-a i Narodne stranke.Izvor: NEZAVISNI DNEVNIK VIJESTI 31.03.2011