Predaja Liste za vijećnike / odbornike HGI –ja u budućoj SO Tivat.