7. - „HGI – Svim srcem za Kotor!“

pet, 07/08/2020 - 20:43

Na osnovu člana 49. stav 3. Zakona o izboru odbornika i poslanika („Sl. list RCG“ br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02 i „Sl. list CG“ br. 46/11, 14/14, 47/14, 12/16, 60/17 i 10/18), Općinska  izborna Komisija Kotor je javno objavila zbirnu listu za izbor odbornika u Skupštini općine Kotor, koji će se održati 30.8.2020. Hrvatska građanska inicijativa se nalazi pod brojem 7.


7. -  „HGI – Svim srcem za Kotor!“


1.Ljiljana Velić
2.Dijana Milošević
3.Filo Biskupović
4.Irena Grandis
5.Gracija Grgurević
6.Suzana Nikčević
7.Bruno Janković
8.Pavle Pasković
9.Josip Gržetić
10.Zrinka Velić
11.Predrag Biskupović
12.Tamara Bogdanović
13.Matija Marinović
14.Milena Usanović
15.Anto Petrović
16.Talija Bogdanović
17.Matej Grgurević
18.Marija Idrizović
19.Božidar Belan
20.Nada Grgurević
21.Petar Janović
23.Pero Lasić
24.Ana Sivčević
25.Marko Marković
26.Amalija Grgurević
27.Dalibor Petrović
28.Damir Grgurević
29.Branka Panjako
30.Mihail Bilafer
31.Andrija Brkanović
32.Mato Tripović
33.Antun Skladany