Energetska efikasnost u Kotoru

čet, 13/08/2020 - 10:31

„Kotorani su sigurno primijetili da su naši računi za utrošenu električnu energiju i u zimskom i u ljetnom periodu u samom vrhu potrošnje u Crnoj Gori. To nije odraz visokog standarda naših sugrađana, naprotiv riječ je o lošoj  energetskoj efikasnosti obiteljskih kuća i stambenih zgrada. U tijeku je realiziranje Akcionog plana energetske efikasnosti Crne Gore  2019. – 2021., a Ministarstvo ekonomije realizira i projekt „Energetski efikasan dom“. Takvih planova i projekata bilo je i ranije. Ipak, nema značajnijih pomaka za naš grad. Naša su očekivanja da se i lokalna samouprava aktivno uključi raznim stimulativnim mjerama za štednju električne energije. Općina može financirati izradu elaborata energetske efikasnosti objekata, dati subvencije za ugradnju solarnih sistema, odnosno poticati nekim olakšicama ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije prilikom izgradnje novih objekata. Neka sunčani paneli postanu obveza pri gradnji novih poslovnih prostora i stambenih objekata. Za ranjive kategorije naših sugrađana mogu se osigurati posebne olakšice.

Izdvojimo dio novca iz budžeta grada u fond za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća i stambenih zgrada, za toplinsku izolaciju vanjskih zidova, podova, krovova.

 I sa stajališta energetskih resursa i budućih naraštaja štedimo energiju te koristimo energiju iz obnovljivih izvora. Založimo se za prilagođavanje europskoj energetskoj politici“.

 

Ljiljana Velić, nositeljica liste „HGI. Svim srcem za Kotor!“