HGI podnijela tužbu protiv Općine Tivat

sri, 29/12/2021 - 12:46

Hrvatska građanska inicijativa podnijela je tužbu Osnovnom sudu u Kotoru, protiv Općine Tivat zbog nelegalnog postupanja u pokrenutom upravnom postupku vezano za stranačke prostorije. 

Imajući u vidu da je Općina Tivat nakon pokrenutog upravnog postupka, nažalost pokazala namjeru da joj nije interes da se spor zakonito i pravilno riješi, posebno uzevši u obzir da je suprotno zakonu onemogućila ovlaštenog predstavnika HGI - ja da sudjeluje u pravnom procesu, mi smo radi zaštite svojih prava, ali i radi zaštite ukupnog javnog poretka i radi ostvarenja standarda pravničkog postupka koji su priznati u svim demokratskim europskim  državama, rješenje ovog spornog pitanja prenijela u redovan sudski tok, podnošenjem tužbe protiv lokalne tivatske samouprave.

Na taj način, sporno pravno pitanje koje je nastalo iz ugovornog odnosa će riješiti onaj organ koji je i nadležan da rješava pitanja zakupa, a to je sud.

Mi kao politička organizacija, postupajući na ovaj način, ne štitimo samo sebe i one koje predstavljamo, već i samo Općinu Tivat od neodgovornih pojedinaca, koji zbog političke koristi i fotelja nanose materijalnu i moralnu štetu Tivtu.

Svima je jasno da se zbog uskraćivanja kvoruma vrši pritisak na Hrvatsku građansku inicijativu. Mi ćemo ostati dosljedni vlastitim programskim načelima i idejama, bez obzira na žrtvu koju smo spremni podnijeti i koju podnosimo u časnoj misiji zaštite i afirmacije identiteta hrvatskog naroda u Crnoj Gori.

 

Hrvatska građanska inicijativa

Ostale fotografije
Općina Tivat