HGI - pripreme za općinske sabore Kotora i Tivta

uto, 26/10/2021 - 12:53

Sjednica Predsjedinštva Hrvatske građanske inicijative održana je jučer u uredskim prostorijama Općinskog odbora HGI Kotor. Na sastanku su razmatrane sve aktualne društveno političke teme u Crnoj Gori, kao i prilike na lokalnoj razini Kotora i Tivta. Na dnevnom redu razmatrale su se i pripreme za održavanje  općinskih Sabora  u Tivtu i Kotoru. 
Izgrađeno zajedništvo unutar Hrvatske građanske inicijative  nakon izbornog Sabora u srpnju  2019., kao i u svim nestabilnostima kroz koje prolazi naše društvo je na ponos, ali i na podstrek za dalji rad na promociji hrvatskog identiteta i zalaganja za bolju Crnu Goru.
Izraženo je zadovoljstvo statusom koji Hrvatska građanka inicijativa ima u Crnoj Gori zahvaljujući brojnim aktivnostima koje se sprovode. To zadovoljstvo je veće jer nam prilaze novi članovi koji prepoznaju naš rad.
Naša  stranka ima sluha za članstvo i uvažava sugestije s terena. U daljem radu održat ćemo bliske i neposredne veze i odnose s članstvom i simpatizerima. 

Hrvatska građanska inicijativa