Odborničke liste

Lista odborničkih kandidata HGI na parlamentarnim izborima u Crnoj Gori 2020. god.

 1. Adrijan Vuksanović, dipl.ing.
 2. Ilija Janović, spec.sci.
 3. Svjetlana Zeković prim.dr.sc. med.
 4. Blanka Radošević Marović, dipl.soc.
 5. Mato Krstović, magistar međunarodne ekonomije 
 6. Ljiljana Velić, službenica
 7. Dijana Milošević, prof.
 8. Tanja Grabić, prof.
 9. Dragan Marstjepović, poduzetnik 
 10. Sandra Krstović, prof. 
 11. Tripo Matijević, spec.sci.
 12. Vido Matković, umirovljenik 
 13. Mirjana Nikolić, dipl.

Lista odborničkih kandidata HGI na lokalnim izborima u Kotoru 2020. god.

 1. Ljiljana Velić
 2. Dijana Milošević
 3. Filo Biskupović
 4. Irena Grandis
 5. Gracija Grgurević
 6. Suzana Nikčević
 7. Bruno Janković
 8. Pavle Pasković
 9. Josip Gržetić
 10. Zrinka Velić
 11. Predrag Biskupović
 12. Tamara Bogdanović
 13. Matija Marinović
 14. Milena Usanović
 15. Anto Petrović
 16. Talija Bogdanović
 17. Matej Grgurević
 18. Marija Idrizović
 19. Božidar Belan
 20. Nada Grgurević
 21. Petar Janović
 22. Pero Lasić
 23. Ana Sivčević
 24. Marko