IZABRAN NOVI HRVATSKI SAVJET CRNE GORE

sub, 06/07/2013 - 00:00
U Domu kulture "Josip Marković" u petak je održana Elektorska skupština za izbor čalanova Hrvatskog savjeta Crne Gore, koji ima za cilj zastupati i predstavljati hrvatsku nacionalnu manjinu.Skupštinom je predsjedavao najstariji elektor Mato Krstović, dok mu je u radu pomagao Sabahudin Delić pomoćnik ministarstva za ljudska i manjinska prava.Elektori su tajnim glasanjem izabrali novi sedamnaestočlani Hrvatski savjet Crne Gore. Po funkciji članovi Savjeta su Ljerka Dragičević zastupnica u parlamentu CG, Marija Vučinović ministrica u Vladi CG a tajnim glasovanjem izabrani su: Janović Ilija, Sindik Ljerka, Deković Zvonimir, Janjić Filip, Vuksanović Adrijan, Gržetić Josip, Lazarević Ružica, Čaveliš Marin, Marvučić Vladimir, Milošević Dijana, Perčin Anton, Pilastro-Kovačić Milena, Velić Zrinka, Žarković Jurica, Vičević Mirko.Novi saziv Hrvatskog savjeta Crne Gore na prvoj narednoj sjednici izabrati će izvršne organe i predsjednika Savjeta. Mandat članovima Savjeta traje pet godina.
Ostale fotografije