SAOPĆENJE OO HGI KOTOR

pon, 08/10/2012 - 12:25
I na ovim lokalnim izborima u Kotoru, baš kao i na prošlim, Hrvatska    građanska inicijativa ( HGI) će nastupiti samostalno. Kao stranka bili smo za to da se na razini općine Kotor formirana šira koalicija stranaka koje su na referendumu o državnoj neovisnosti Crne Gore bile za neovisnu Crnu Goru jer smo uvjereni da bi to obezbijedilo brzo i efikasno konstituiranje stabilne vlasti u našoj općini. No, Hrvatska građanska inicijativa ( HGI) ni u ovakvoj strukturi odnosa političkih subjekata u gradu Kotoru nije zabrinuta za svoj dobar politički rezultat na predstojećim lokalnim izborima, naprotiv. Optimizam Hrvatske građanske inicijative ( HGI) baziran je na realnim osnovama- na korektnom i konstruktivnom učešću naše stranke u vršenju vlasti u mandatu koji upravo ističe i, naročito,  aktiviranju  velikog broja mladih ljudi čemu se Hrvatska građanska inicijativa, kad je u pitanju kotorska općina, posebno raduje.Ovdje moramo naglasiti i da rezultatima na prošlim općinskim izborima nismo zadovoljni te da na lokalnim izborima koji slijede s pravom očekujemo puno bolji rezultat. Hrvatska građanska inicijativa ( HGI) je jedina partija u Kotoru i Crnoj Gori kojoj je primarni cilj očuvanje hrvatskog identiteta, kulturne tradicije Hrvata i obezbjeđenjekontinuiteta trajanja hrvatskog naroda u Kotoru i Crnoj Gori. Sve veći broj Hrvata, i onih koji su ranije glasali za neke druge stranke, počinje shvaćati i uvažavati ovu činjenicu ukazujući nam svoje povjerenje. Ali smo također i partija čiji se članovi i simpatizeri, svojim svakodnevnim ponašanjem i djelovanjem, bore za sveopći boljitak svoga grada i koji rade, u granicama svojih moći, na razvijanju međunacionalne harmonije i pravednijih socijalnih odnosa. Taj skladni spoj nacionalnog i građanskog u okviru jednog subjekta upravo i jest ona zdrava osnovica Hrvatske građanske inicijative ( HGI-a). Taj spoj vođenja računa o vlastitoj nacionalnoj svijesti, sa jedne strane, i poštovanja kulturnih tradicija naroda s kojima živimo, sa druge, i jest ono što Hrvatsku građansku inicijativu definira kao neovisan i autohtoni politički subjekt, a također i ono što joj daje, kako bi rekli Bokelji, forcu za buduće trajanje i buduće pobjede. Sve što za sebe u Crnoj Gori i od Crne Gore tražimo, to i svim narodima u njoj priznajemo- to je temeljni princip djelovanja Hrvatske građanske inicijative ( HGI-a) zapisan na početku našeg programa, koji će biti okosnica djelovanja naše stranke kako na  lokalnim izborima u Kotoru tako i na državnim izborima na koje po prvi put, sa velikim samopouzdanjem, samostalno izlazimo.    Predsjednik OO Kotor                                                                                                     Josip Gržetić