Lista odborničkih kandidata HGI na lokalnim izborima u Kotoru 2020. god.

 1. Ljiljana Velić
 2. Dijana Milošević
 3. Filo Biskupović
 4. Irena Grandis
 5. Gracija Grgurević
 6. Suzana Nikčević
 7. Bruno Janković
 8. Pavle Pasković
 9. Josip Gržetić
 10. Zrinka Velić
 11. Predrag Biskupović
 12. Tamara Bogdanović
 13. Matija Marinović
 14. Milena Usanović
 15. Anto Petrović
 16. Talija Bogdanović
 17. Matej Grgurević
 18. Marija Idrizović
 19. Božidar Belan
 20. Nada Grgurević
 21. Petar Janović
 22. Pero Lasić
 23. Ana Sivčević
 24. Marko Marković
 25. Amalija Grgurević
 26. Dalibor Petrović
 27. Damir Grgurević
 28. Branka Panjako
 29. Mihail Bilafer
 30. Andrija Brkanović
 31. Mato Tripović
 32. Antun Skladany